CORIO WORKS UITZENDEN BV

Payroll

Payroll


Wat is payrollen? Bij payrolling neemt een payroll onderneming het bestaand en nieuw aan te nemen personeel van u in dienst en wordt hierdoor juridisch werkgever van uw werknemers. Daarnaast neemt de payroll onderneming ook de daarbij behorende plichten en arbeidsrechtelijke risico’s (zoals ziekte en ontslag) als (opvolgend) werkgever op zich. Dit is ook direct het grote verschil met uw accountant daar behoudt u immers nog steeds de risico’s als juridische werkgever.

Alle administratieve handelingen zoals salarisadministratie, jaaropgaven, opmaken arbeidsovereenkomsten, loondoorbetalingen, verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid en CAO- en wetswijzigingen die u zelf of samen met uw accountant deed, worden nu door het payrolling bedrijf gedaan.

Voor het beoordelen, belonen, planning en dagelijkse leiding op de werkvloer blijft u bij payrolling echter wel nog steeds verantwoordelijk. Payrolling ontzorgt u als ondernemer en levert u naast tijds- en kostenbesparing ook vergroting van de flexibiliteit in uw contractsvormen.

Bent u geïnteresseerd in payrolling?

Bel ons dan gelijk, of stuur een bericht via info@corioworks.nl

Voordelen payrollen:

 • Geen werkgeversrisico´s;
 • Kostenreductie door uitbesteden werkzaamheden op gebied van personeelsadministratie (o.a. arbeidsovereenkomsten,   loondoorbetaling, jaaropgaven, salarisadministratie, verwerking CAO en wetgeving);
 • Geen ziekterisico;
 • Deskundige begeleiding bij ziekte (Wet verbetering Poortwachter (Wvp));
 • Geen verantwoordelijkheden bij arbeidsongeschiktheid (WIA, WGA-risico);
 • Geen kosten Ziekteverzuimverzekering;
 • Geen kosten Arbodienst;
 • Geen Exit risico´s;
 • Grotere Flexibiliteit;
 • Minder administratieve lastendruk;
 • Geen kosten Loonadministratie;
 • Geen afdrachten sectorfondsen;
 • Betaling van de daadwerkelijk gewerkte uren;
 • Volledige personeelskosten per uur direct, duidelijk en inzichtelijk;
 • Geen afdrachten en controles belastingdienst voor wat betreft uw personeelsadministratie.

Adres

Rumpenerstraat 62
6443 CG Brunssum

Bedrijfsgegevens

KvK: 72488417
IBAN: NL76ABNA0548768641