CORIO WORKS UITZENDEN BV

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Op 25 mei 2018 is de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. In Nederland vervangt deze regeling de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Waarom AVG?

De AVG treedt in werking ter bescherming van iedere natuurlijke persoon. Het is van het grootste belang dat mensen inzicht krijgen in wie persoonsgegevens opslaat. Daarnaast waar en op welke manier persoonsgegevens opgeslagen worden. En tot slot hoe personen op wie de gegevens betrekking hebben de opslag van hun gegevens inzichtelijk kunnen krijgen, kunnen wijzigen en hoe ze hun gegevens kunnen verwijderen. Het AVG systeem probeert op deze manier te zorgen voor een open en transparante wijze van verzamelen, opslaan en verhandelen van persoonsgegevens door bedrijven.

Hoe gaat Corio Works Uitzenden om met deze gegevens.

Corio Works Uitzenden gaat heel discreet om met de persoonsgegevens van onze kandidaten. Wij zijn op de hoogte van de nieuwe regeling en houden ons aan de gestelde bewaartermijnen. Ook houden wij een verwerkingslijst bij die openbaar is voor iedereen waar duidelijk op staat aangegeven wat met de gegevens gebeurd.

Welke gegevens verwerkt Corio Works Uitzenden:

–           Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;

–           Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

–           Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (kopie

van een identiteitsbewijs);

–           Gegevens over opleiding-, arbeidsverleden, beschikbaarheid, wensen/ eisen m.b.t.

dienstverband, inkomen, beroep;

–           Gegevens met betrekking tot diploma’s, certificaten, kopieën hiervan;

–           Gegevens met betrekking tot bankrekeningnummer, kopie bankpas;

–           Gegevens met betrekking tot Rijbewijs (mobiliteit t.b.v. arbeid), kopie rijbewijs;

Waarom verwerkt Corio Works Uitzenden bovenstaande gegevens:

–           Het bemiddelen van kandidaten naar opdrachtgevers;

–           Het tot stand brengen van een overeenkomst;

–           Ons houden aan de wettelijke verplichtingen

Wat gebeurt met uw gegevens:

–           Uw gegevens worden online ingevoerd bij P-Service met de benodigde documenten om het arbeidscontract tot stand te brengen;

–           Corio Works Uitzenden zal uw gegevens binnen de gestelde bewaartermijn vernietigen;

 

Onderstaand een overzicht wat wel en niet verwerkt mag worden

Adres

Rumpenerstraat 62
6443 CG Brunssum

Bedrijfsgegevens

KvK: 72488417
IBAN: NL76ABNA0548768641